تماس با پارس استیل

فروشگاه اینترنتی پارس استیل

آدرس : کرمان – خیابان امام خمینی – میدان امام خمینی – نمایندگی رسمی پارس استیل 

تلفن تماس ۰۹۱۹۰۳۹۵۲۵۷ – ۰۳۴۳۴۱۱۲۶۴۳

  • تمامی سفارشات شما که تا قبل از ساعت ۱۱ صبح تکمیل شوند همان روز ارسال می شوند، سفارشاتی که بعد از این ساعت تکمیل شوند روز بعد ارسال می شود.
  • سفارشات روز جمعه و پنج شنبه که بعد از ساعت ۱۱ صبح ثبت می شوند در روز شنبه ارسال می گردد.
  • بعد از ارسال مرسوله کد رهگیری مرسوله پستی از طریق پیامک برای شما ارسال می شود.